U bent hier

Bestuur

Politieke organen

Het gemeentebestuur van Merelbeke is samengesteld uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester. 

Beleid

Ontdek het beleid van Merelbeke.

Participatie

Inspraak, bewonersplatforms en adviesraden.

Vergunningen

Voor de uitvoering van bepaalde zaken heb je van de gemeente een vergunning nodig.

Premies, subsidies en toelagen

De gemeente voorziet verschillende financiële tegemoetkomingen op het vlak van wonen, milieu, samenleven, vrije tijd ...

Belastingen en retributies

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente. Een retributie is een vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente.

Diensten

Ontdek de dienstverlening in Merelbeke van de gemeente, het Sociaal Huis, het OCMW en externe dienstverleners.

AGB Merelbeke

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) beheert en baat de vrijetijdsinfrastructuur in de gemeente uit.

Welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde

Overzichtslijsten van alle besluiten van Welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde.

Informatie over Merelbeke

Verkiezingen, demografie en publicaties

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de afdelingshoofden, de financieel directeur en de algemeen directeur.

Over OCMW Merelbeke

OCMW-raad, publicaties, klachten en meldingen, diensten en contactgegevens

Werken bij de gemeente

Op zoek naar een job bij het gemeentebestuur van Merelbeke?

Laatste nieuws

20 mei 2020
Blauw mondmasker

De komende weken kunnen Merelbekenaren een gratis mondmasker afhalen bij de apotheken in Merelbeke. Die zijn aangekocht door het lokaal bestuur. Iedereen die geboren is in 2008 of vroeger krijgt er één, op vertoon van zijn of haar identiteitskaart.

29 april 2020

Op 28 april om 19.30 uur organiseerde het lokaal bestuur Merelbeke voor de eerste keer een digitale gemeente- en OCMW-raad. Het bestuur koos voor volwaardige raden. De raadsleden konden vragen aan de raadsvoorzitter om tussen te komen via een chatfunctie.