U bent hier

Merelbeke in actie tegen Kinderarmoede (MAKsi)

MAKsi wil van Merelbeke een kindvriendelijke gemeente maken.

MAKsi streeft naar het verbeteren van de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening in Merelbeke.

MAKsi wil zich inzetten om elk kind in Merelbeke te voorzien van dezelfde rechten en ontwikkelingskansen.

MAKsi streeft naar maximale samenwerking en ondersteuning van de lokale partners binnen armoedebestrijding

 

Pamperbank

Via de pamperbank willen wij jonge ouders en gezinnen oproepen om hun overschot aan ongebruikte luiers te doneren aan de pamperbank. Deze worden verzameld en herverdeeld. De herverdeling gebeurt door de vrijwilligers van de sociale kruidenier aan de symbolische prijs van 1 EUR per 20 pampers.

Kompanjon Merelbeke - Destelbergen

Kompanjon Merelbeke - Destelbergen biedt huistaak- en gezinsondersteuning aan kinderen en gezinnen in een kwetsbare situatie 

Rap op Stap-kantoor

Reis- en vrijetijdsadvies voor mensen met een beperkt budget

Actieplan Kinderarmoedebestrijding

Dit wordt nagestreefd aan de hand van 4 krachtlijnen gebaseerd op de universele rechten van het Kind:

Recht op informatie

Betere detectie van kinderarmoede door het doorbreken van clichés en betere informatieoverdracht.

Recht op wonen, voeding, kleding en zorg

Garanderen van basisbehoeften

Recht op onderwijs, ontspanning en vrije tijd

Streven naar gelijke ontwikkelingskansen en ontplooiingskansen via een focus op onderwijs en vrije tijd/ hobby.

Een sterk netwerk tegen kinderarmoede

Samen aan de slag om om een sterk en krachtig overlegorgaan te installeren rond kinderarmoede en acties uit te werken. 

BOEK AAN HUIS Merelbeke - Destelbergen - Gavere

Boek aan Huis biedt taal -en gezinsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met kleuters.