U bent hier

Zitdagen

Door de maatregelen rond het coronavirus zijn er wat wijzigingen in de zitdagen van het Sociaal Huis. Je kunt ondertussen in het Sociaal Huis opnieuw terecht op de meeste zitdagen van sociale organisaties en instanties (enkel op afspraak):

  • Wonen Leie & Schelde: maandagvoormiddag en donderdagnamiddag (enkel op afspraak). Maak online een afspraak.
  • FONS (groeipakket): De eerste dinsdag van de maand (enkel op afspraak). Maak online een afspraak.
  • Sociaal Verhuurkantoor: elke dinsdag (enkel op afspraak). Maak een afspraak via 09/396.50.80 of info [at] svkleieenschelde.be
  • Dyzo: vierde vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur (enkel op afspraak). Maak een afspraak via 0800 111 06 of info [at] dyzo.be
  • FOD Sociale Zekerheid: elke tweede dinsdag van de maand (enkel op afspraak).
  • Rap op Stap: op afspraak. Afspraak kan via 09 210 33 50 of rapopstap [at] merelbeke.be

Geannuleerde zitdagen

  • De Commissie juridische bijstand gaat momenteel niet door omwille van de coronamaatregelen. Voor juridisch advies kan u terecht bij de commissie juridische bijstand in Gent via  09 269 62 56

Voor meer informatie over de praktische regelingen, neem contact op met het Sociaal Huis op 09 210 33 50 (9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur) of sociaalhuis [at] merelbeke.be.

Wonen Leie & Schelde

Wonen Leie & Schelde organiseert op maandagvoormiddag en donderdagnamiddag zitdagen in het Sociaal Huis. Je kan er terecht met vragen over alles rond wonen.

Groeipakket - schooltoelage

Advies en informatie over het geheel van gezinsbijslagen en financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet voor gezinnen. 

Zitdag Wijk-werken Leie en Schelde

Een medewerker van de Wijk-werken Leie en Schelde beantwoordt je vragen en begeleid je in de opstart en opvolging als werkzoekende of als gebruiker van de wijk-werkencheques.

 

Zitdag FOD Sociale Zekerheid

De maatschappelijk werker van de FOD Sociale Zekerheid geeft informatie over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap: de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Juridische bijstand

Eerstelijnsbijstand waarbij gratis praktische inlichtingen, juridische informatie of een eerste advies kan worden verstrekt.

Een woning huren via het Sociaal Verhuurkantoor

Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor  

Zelfstandigen in moeilijkheden: Dyzo

Dyzo legt zich toe op het begeleiden van actieve ondernemers en ondernemers in faling.

Drugpunt

Het drugpunt is een intergemeentelijke drugpreventiedienst die problemen door druggebruik wil helpen voorkomen.

Rap op Stap-kantoor

Reis- en vrijetijdsadvies voor mensen met een beperkt budget