U bent hier

Sociale premies en tegemoetkomingen

Een overzicht van alle sociale premies en toelagen waarover we u kunnen informeren in het Sociaal Huis.

Mantelzorgpremie

De premie voor mantelzorg is bedoeld voor mensen die onbetaald de zorg op zich nemen van een hulpbehoevende Merelbekenaar.

Geboortepakket

Elke kersverse moeder (of vader) in Merelbeke krijgt een geboortepakket aangeboden.

Huisvuiltoelage voor personen met incontinentie en kinderopvanginitiatieven

Deze premie is bedoeld als tussenkomst voor wie onvrijwillig meer huisvuilzakken nodig heeft.

Begrafenistoelage oud-strijders

Bij het overlijden van opgeëisten, weerstanders, werkweigeraars en erkende oud-strijders uit beide wereldoorlogen kan de familie van de overledene een toelage aanvragen om een deel van de begrafeniskosten te betalen. 

Toelage voor gezelschap en sneeuwruimen: je wijk-werken cheques aan 1 euro

Voor gezelschap en sneeuwruimen bij senioren en personen met een handicap worden de wijk-werkencheques terugbetaald tot op een bedrag van €1,00 per cheques.

subsidie Huis van het Kind Merelbeke - Melle

Als partner van Huis van het Kind Merelbeke - Melle kan je ondersteuning krijgen om initiatieven, vormingen, workshops of activiteiten op te zetten.