U bent hier

Overlijden

Orgaandonatie na overlijden

Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties.

Overlijdensaangifte

De registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Akte van overlijden

Na het opmaken van de overlijdensakte levert de burgerlijke stand uittreksels uit de overlijdensakte af.  

Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België

Als een Belg in het buitenland overlijdt dat moeten er er instanties in het betreffende land verwittigd worden.

Overlijdensaangifte van een doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Euthanasie

Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood.

Negatieve wilsverklaring

Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren.

Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria mogelijk.

Laatste wil

Tijdens je leven kan je vrijwillig je laatste wilsbeschikking laten registeren bij de dienst burgerzaken.

Lichaam voor de wetenschap

Na uw dood kan u een zeer waardevolle dienst bewijzen aan uw medemensen door uw lichaam af te staan aan de wetenschap.

Begraafplaats

Er zijn zes begraafplaatsen: Merelbeke-centrum, Lemberge, Bottelare, Munte, Schelderode en Melsen, elke dag toegankelijk van zonsopgang  tot zonsondergang.

Begraven of cremeren

De keuze tussen begraven of cremeren is een van de belangrijkste beslissingen rond de uitvaart.

Erfrechtverklaring

De langstlevende partner kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat vrij afhalen.