U bent hier

Participatie

Maak van jouw straat een speelstraat!

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode en tijdens vooraf vastgelegde uren, voorbehouden is voor spelende kinderen en waar je dus spelmateriaal op straat kan zetten.

Subsidies en toelagen vrije tijd en samenleven

Subsidie jeugdlokalen, socio-culturele verenigingen, seniorenverenigingen, jubilerende verenigingen, buurfeesten en erfgoedtoelage

Gemeentelijke adviesraden

Via de adviesraden treedt het bestuur in dialoog met de burger. De adviesraden geven advies of doen voorstellen over verschillende onderdelen van het beleid.