Milieu en afval

Milieuvergunning

In Vlaanderen hebt u voor een aantal activiteiten, voor opslag van goederen en producten of voor het houden van dieren een vergunning nodig of moet u een melding doen.

Milieuvergunningenwegwijzer

Je kan via de milieuwegwijzer van de Vlaamse overheid nagaan waarvoor je een milieuvergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Bodemattest

Een bodemattest bevat de relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Bedrijfsafval

Kleine KMO en zelfstandige ondernemingen gebruik maken van de gemeentelijke inzamelkanalen voor zover die qua aard en hoeveelheden vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval.

Duurzaam bouwadvies

Wie duurzaam bouwt, wint altijd. Maar vaak weten mensen niet hoe eraan te beginnen. Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of keuze van materialen? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg!

Water besparen

Met enkele kleine tips en aanpassingen kan u al snel heel wat water besparen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt ook voor een aanzienlijke besparing op uw waterfactuur.

Energiepremies van Fluvius

Fluvius kent premies toe aan ondernemingen die energiezuinige maatregelen nemen. Ontdek ze hier!