U bent hier

Ruimtelijke ordening en mobiliteit

Immodatabank

Ben je op zoek naar een commerciële ruimte of naar bedrijfsruimte? Zoek je een kantoor of magazijn?

Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)

Als u werken uitvoert is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat (ver)bouwen, uitbreiden, slopen, bomen vellen ...

Stedenbouwkundig attest

Als u de inlichtingen over een perceel in het Vlaamse Gewest bevestigd wilt zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo hebt u meer zekerheid.

Stedenbouwkundige verordening

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening omvat stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op het volledige grondgebied Merelbeke.

Ruimtelijk structuurplan

Het ruimtelijk structuurplan is een document waarin het bestuur beschrijft wat volgens hem de gewenste ruimtelijke structuur is en hoe die ruimtelijke structuur er gedurende een lange periode zou moeten uitzien.

BPA's en RUP's

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zijn bestemmingsplannen die aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeven wat en hoe in een bepaalde zone mag gebouwd en verbouwd worden.

Minder hinder bij wegenwerken

Als er openbare werken uitgevoerd worden in de buurt van je onderneming kan hierin tegemoetgekomen worden.

Slim gebruik van de parkeerschijf door handelaars en hun klanten

Op bepaalde plaatse in Merelbeke kan je gebruik maken van je parkeerschijf om te parkeren (blauwe zones).