Werk en zorg

Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Palliatief forfait - Toelage voor thuisverzorging

Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

Palliatief verlof

Als u palliatieve zorg wilt verstrekken aan ongeneeslijke zieke, terminale patiënt, kunt u 'palliatief verlof' nemen.

Verlof voor medische bijstand

Als u voor een zwaar ziek familielid wilt zorgen, kunt u 'verlof voor medische bijstand' nemen.

Ouderschapsverlof

Als u meer tijd wilt om bij uw kind(eren) te zijn, kunt u 'ouderschapsverlof' nemen.

Mantelzorg

Thuis zorg dragen voor iemand uit uw omgeving is zeer waardevol. Het Sociaal Huis probeert u daarbij op verschillende manieren te ondersteunen.

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

De Vlaamse overheid wil de integratie van personen met een handicap in de arbeidsmarkt bevorderen. Met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) maakt ze het voor werkgevers aantrekkelijker om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen of te houden.

Federale uitkering voor tijdskrediet

Als u in de privésector werkt, hebt u de mogelijkheid om, gedurende een bepaalde periode, minder of helemaal niet te werken.

Loopbaanonderbreking in de openbare sector

Via loopbaanonderbreking kunt u als werknemer in de openbare sector (en in het onderwijs) meer tijd vrijmaken voor uzelf of uw omgeving.