U bent hier

Belastingen voor ondernemers en bedrijven

Belastingverordening op de aanvraag en/of afgifte van administratieve stukken

Belasting bij de aanvraag en/of afgifte van bepaalde administratieve stukken wanneer ze opgemaakt worden op aanvraag van de belastingplichtige.

Activeringsheffing op niet-bebouwde kavels

Alle niet-bebouwde kavels gelegen in een niet-vervallen verkaveling worden belast.

Algemene gemeentebelasting op bedrijven

Belasting op bedrijven die op 1 januari van het aanslagjaar respectievelijk hun vestiging(en) hebben in Merelbeke.

 

Belastingverordening op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Alle nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie (telefoonwinkels) gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Belastingverordening op de exploitatie van een taxidienst en/of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

De exploitatie van een taxidienst of het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Belastingverordening op basis van gedifferentieerde tarieven (DIFTAR) en de aard en de hoeveelheid aangeboden afvalstoffen

Het aanbieden van afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en/of aan I.V.M. via huisophaling volgens de aard en het gewicht.

Belastingverordening op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkgestelde producten

Alle verspreiding van drukwerken, zoals folders, en daarmee gelijkgestelde producten.

Belasting op het gebruik van motoren

Alle gebruik van motoren voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Belastingverordening op de leegstand van gebouwen en woningen

Leegstaande gebouwen en woningen, die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Belastingverordening op de publiciteitspanelen

Alle publiciteitspanelen op het grondgebied van de gemeente. Zowel diegene met verlichting als zonder verlichting. Met publiciteitspaneel bedoelen we elke constructie, ongeacht de aard van drager en ongeacht het materiaal waaruit deze is vervaardigd, ook al wordt hij verplaatst of kan hij verplaatst worden, die zichtbaar is langs de openbare weg en waarop reclame is aangebracht.