U bent hier

Mobiliteit

Inname openbaar domein

Als je tijdelijk het openbaar domein wenst in te nemen voor een verhuis, voor een levering, voor het plaatsen van containers of het uitvoeren van werken, dan heb je daarvoor een toelating van het gemeentebestuur nodig.

Te voet

Wandelroutes en trage wegen

Fiets

Fietsroutes, schoolroutenetwerk, fietsregistratie, openbare fietspomp

Openbaar vervoer

Met de bus of de trein naar en in Merelbeke.

Auto

Parkeren, bewonerskaarten, autodelen en ecodriving

Minder Mobiel

Aangepast vervoer voor minder mobiele mensen, parkeerkaarten voor mensen met een beperking

Duurzame mobiliteit

Cambio en particulier autodelen, openbaar vervoer, fiets- en wandelroutes

Wielerwedstrijden

Wil je een wielerwedstrijd organiseren? Dan moet je een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.

Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsplan neemt de verkeerssituatie in Merelbeke grondig onder de loep en stelt belangrijke maatregelen voor.

EFRO-project Bergwijkbrug

De Bergwijkbrug, de kleine brug over de ringvaart ter hoogte van de Fraterstraat, wordt dankzij steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling vervangen door een nieuwe brug met fietsinfrastructuur. 

Verkeersveiligheid

Op 11 mei 2017 ondertekende het gemeentebestuur het SAVE-charter Steden & Gemeenten. SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig Verkeer.