Krotwoning, gevaar in de woning, …

Woningkwaliteit

Heb je twijfels of de woning waarin je woont wel kwaliteitsvol is? Weet je niet of je woning in goede staat is om het te verhuren? Staat een huis in jouw straat al een lange tijd leeg? Met al je vragen over woningkwaliteit kan je terecht in het Sociaal Huis.

Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning

Bevindt u zich in een noodsituatie, dan kan u bij het OCMW voor een korte periode een doorgangswoning huren.

Leegstandsregister

Woningen en gebouwen die gedurende langere tijd leegstaand zijn, worden opgenomen in het leegstandsregister.

Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document dat aangeeft dat de woning voldoet aan de opgelegde woonnormen.

Melding verwaarlozing

Om verloedering tegen te gaan en om te voorkomen dat panden verloren gaan voor de woningmarkt, houdt de gemeente een inventaris bij van verwaarloosde gebouwen en woningen.